“อ้วน” รึ “ไม่อ้วน”

“อ้วน” รึ “ไม่อ้วน” เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างอยากรู้ และสงสัยว่าตนเองมีสภาพร่างกายที่เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะในนักกีฬาหากน้ำหนักตัวเกินอาจมีผลต่อการเล่นกีฬาได้ การที่ใครๆ จะบอกว่า “อ้วน” รึ “ไม่อ้วน”

 

มีหลายรูปแบบในการใช้เปรียบเทียบ เช่น ชุดที่ใส่คับขึ้น หรือหลวมลง  เข็มขัดที่ใช้อยู่เป็นประจำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่/อย่างไร การวัดรอบเอว ลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนแปลง เปอร์เซ็นต์ไขมัน เป็นต้น แต่คุณภาพการบ่งบอกว่า “อ้วน” รึ “ไม่อ้วน” ที่ชัดเจนที่นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ

มักใช้กันทั่วโลกที่เป็นมาตรฐาน เห็นเป็นตัวเลขชัดเจน คือ การหาดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index (BMI) เป็นอีกเครื่องมือใช้เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกายอย่างง่ายที่สุด เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง

เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัว ต่อความสูงของมนุษย์ ซึ่งคิดค้นโดย Adolphe Quetelet ชาวเบลเยียม ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น ค่าดัชนีมวลกาย เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปใช้ในการประเมินระดับสมรรถภาพของนักกีฬาได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

sciences

ค่าดัชนีมวลกายหาได้โดยนำน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองจะได้หน่วยเป็น กก./ม.2 เมื่อได้คำนวณค่าดัชนีมวลกายแล้ว ลองนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้

  • ผอมเกินไป: น้อยกว่า 18.5 (<18.5)
  • เหมาะสม: มากกว่าหรือเท่ากับ 18.5 แต่น้อยกว่า 25 (≥18.5 แต่ <25)
  • น้ำหนักเกิน: มากกว่าหรือเท่ากับ 25 แต่น้อยกว่า 30 (≥25 แต่ <30)
  • อ้วน: มากกว่าหรือเท่ากับ 30 แต่น้อยกว่า 40 (≥30 แต่ <40)
  • อันตรายมาก: มากกว่าหรือเท่ากับ 40 (≥40)

ตัวอย่างเช่น สมชายมีน้ำหนัก 80 กก. สูง 1.75 ม. BMI= 80/(1.75)2 = 26.14 กก./ม.2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว แสดงว่าสมชายอยู่ในช่วงน้ำหนักเกินแล้ว ต้องมีการควบคุมให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป โดยมีการวางแผนร่วมกันทั้งด้านโภชนาการและโปรแกรมการออกกำลังกาย

ตอนนี้ทุกท่านคงจะได้ลองประเมินตนเองแล้วนะครับว่าตัวท่านอยู่ในระดับใด หวังว่าคงไม่เกิน 25 กันนะครับ สำหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ลองปรึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรับคำแนะนำต่อไป

ดร. อชิระ หิรัญตระกูล
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกายภาพบำบัดประจำทีมขอนแก่น เอฟซี
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Loading

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments