โภชนาการกับกีฬาและการออกกำลังกาย

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ การส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยเฉพาะนักกีฬาปัจจุบันได้มีการนำเอาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาในทุกด้าน

 

ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับโภชนาการ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของอาหารและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดกีฬาหรือการออกกำลังกาย และเหมาะสมกับช่วงเวลาในการแข่งขันซึ่งจะทำให้นักกีฬาแสดงความสามารถของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โภชนาการ หมายถึง อาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายสามารถนำไปเผาผลาญเป็นพลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น กระตุ้นการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เป็นต้น สำหรับนักกีฬาโภชนาการมีบทบาททั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานให้ถูกต้องและเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละชนิด ซึ่งมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม หลักโภชนาการโดยทั่วไปสำหรับนักกีฬา มีหลักพิจารณาง่ายๆ คือ อาหารที่บริโภคควรเป็นอาหารที่ให้สารอาหารสำคัญที่จำเป็นและให้พลังงานเพียงพอที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงและความทนทานต่อร่างกาย

sceinces

โดยหลักการ  ในแต่ละวันเราควรได้รับสารอาหารที่ให้พลังงาน โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสารอาหารชนิดแรกที่ร่างกายจะนำไปเผาพลาญเป็นพลังงาน ดังนั้นในช่วงก่อนออกกำลังกายหรือการแข่งขันควรรับประทานอาหารจำพวกแป้ง ที่ย่อยสลายกลายเป็นน้ำตาลซึ่งง่ายต่อการดูดซึม พร้อมนำไปใช้ได้ทันที สารอาหารอีกชนิดที่มีบทบาทในการให้พลังงานเช่นกัน คือ ไขมัน เราอาจจะคิดว่าไขมันเป็นสารอาหารที่ไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนได้

แต่ความจริงแล้วหากเรารู้จักรับประทานไขมันในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายในเชิงการให้พลังงานควบคู่ไปกับการใช้คาร์โบไฮเดรต ส่วนของโปรตีนนั้น สารอาหารประเภทนี้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการให้พลังงานสำหรับร่างกาย แต่มีส่วนในการเสริมสร้างเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อลายซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย ดังนั้นการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นโปรตีนจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้ว การรับประทานวิตามินและแร่ธาตุในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง

.

อ.ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Loading

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments