มข.ผนึกองค์กรภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 11(11th Khon Kaen International Marathon)”

มข.ผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนเตรียมจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ( 11th Khon Kaen International Marathon)” ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท มั่นใจความพร้อมทั้งสถานที่ เส้นทางวิ่ง ที่พัก การดูแลความปลอดภัย รองรับนักวิ่งจากทั่วโลกแข่งขันภายใต้มาตรฐานสากล

มข.ประกาศชัด ขอนแก่นมาราธอนฯ พร้อมรับทัพนักวิ่งทั่วโลก ชิงรางวัลกว่า 2 ล้าน

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11” โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลักจัดการแข่งขันร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

khonkaenmarathorn_08
ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ในครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 50,000 คน โดยมีทัพนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันสะท้อนถึงการจัดแข่งขันที่มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งมืออาชีพในระดับนานาชาติทั่วโลก  โดยการจัดแข่งขันครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2556 ได้เตรียมพร้อมระบบการประมวลผลของคะแนนนักวิ่ง สถานที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยปรับปรุงสภาพถนนและภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น จัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้นักวิ่งได้รับความสะดวก  และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน

“สำหรับการเตรียมจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำให้วันนี้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน นอกจากโครงการนี้จะสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่นักวิ่งทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นได้อีกทางหนึ่ง และหวังว่าขอนแก่นมาราธอนจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเคยด้วยดีเสมอมา”

.

khonkaenmarathorn_02
       ด้านนายสมบัติ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” นับเป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น  โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  ทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของประชาชน  จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดให้มีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเตรียมงานจังหวัดขอนแก่นเองได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไว้โดยสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมต้อนรับทัพนักวิ่งอย่างดีที่สุด

khonkaenmarathorn_03

“จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการแข่งขัน การจราจร รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับการจัดการแข่งขันในระดับสากลเช่นนี้ โดยได้ประสานความร่วมมือจากทั้งกำลังตำรวจ  ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ ผู้เดินทางมาร่วมงานอย่างเต็มที่ เพื่อรับรองนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก  ในด้านที่พักจังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่างๆ หลายหมื่นห้อง ด้านอาหารได้มีการเตรียมอาหารรองรับให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างเพียงพอ รวมทั้งการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว    เราจึงเชื่อมั่นว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง”

นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  กล่าวว่า สำหรับการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีและเป็นกิจกรรมที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน  ในส่วนของการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปี นับตั้งแต่การจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประชาชนและนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งชาวต่างชาติถึง 40 กว่าประเทศ และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคน ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมหาศาล

khonkaenmarathorn_04

.
สำหรับการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่นที่จะส่งเสริมออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่เป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งสนับสนุนนักวิ่งเยาวชนไทยที่มีความสนใจสามารถพัฒนาการวิ่งของตนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยใช้ขอนแก่นมาราธอนเป็นสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันวิ่งระดับสากล

การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอน ที่ยึดหลักมาตรฐานสากลโดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพเพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน อีกทั้งเส้นทางการวิ่งก็ได้รับการรับรองจากเอมส์ “AIMS” และการแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท และผู้ชนะเลิศ มาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khonkaenmarathon.com หรือ โทร. 0-4320-2388-9, 0-4320-2750

.

[kkfc]380Hp5uppg4[/kkfc]

Loading

Related posts:

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ฟุตบอลเยาวชน ช.ทวี จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
จุดกำเนิด T Rex Dream Team" เขียนโดย FIFA MAN
VTL2014-R1 ไอเดีย-ขอนแก่น แชมป์เก่าเปิดสนามไทยแลนด์ลีกเอาชนะสุพรีม-ชลบุรี 3-1 เซต
สรุปเหรียญรางวัลนักกีฬาขอนแก่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" 
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีก ภูมิภาค "ดิวิชั่น 2" ประจำปี 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลค 1
หนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวน กฟภ. (PEA) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
19 ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์ คนขอนแก่น
ทีมฟุตบอลจังหวัดขอนแก่นคว้าแชมป์ "บุรีรัมย์เกมส์" รอบชิงอัดสุรินทร์ 2-0
"Esan Badminton All Star Challenge 2017" เก็บตกภาพบรรยากาศการแข่งขัน

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments