มข.ผนึกองค์กรภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 11(11th Khon Kaen International Marathon)”

มข.ผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนเตรียมจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ( 11th Khon Kaen International Marathon)” ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท มั่นใจความพร้อมทั้งสถานที่ เส้นทางวิ่ง ที่พัก การดูแลความปลอดภัย รองรับนักวิ่งจากทั่วโลกแข่งขันภายใต้มาตรฐานสากล

มข.ประกาศชัด ขอนแก่นมาราธอนฯ พร้อมรับทัพนักวิ่งทั่วโลก ชิงรางวัลกว่า 2 ล้าน

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11” โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลักจัดการแข่งขันร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

khonkaenmarathorn_08
ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ในครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 50,000 คน โดยมีทัพนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันสะท้อนถึงการจัดแข่งขันที่มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งมืออาชีพในระดับนานาชาติทั่วโลก  โดยการจัดแข่งขันครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2556 ได้เตรียมพร้อมระบบการประมวลผลของคะแนนนักวิ่ง สถานที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยปรับปรุงสภาพถนนและภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น จัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้นักวิ่งได้รับความสะดวก  และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน

“สำหรับการเตรียมจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำให้วันนี้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน นอกจากโครงการนี้จะสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่นักวิ่งทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นได้อีกทางหนึ่ง และหวังว่าขอนแก่นมาราธอนจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเคยด้วยดีเสมอมา”

.

khonkaenmarathorn_02
       ด้านนายสมบัติ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” นับเป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนขอนแก่น  โดยมุ่งให้ขอนแก่นมาราธอนเป็นการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ  ทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเสพสารเสพติดของประชาชน  จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดให้มีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเตรียมงานจังหวัดขอนแก่นเองได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไว้โดยสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมต้อนรับทัพนักวิ่งอย่างดีที่สุด

khonkaenmarathorn_03

“จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการแข่งขัน การจราจร รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับการจัดการแข่งขันในระดับสากลเช่นนี้ โดยได้ประสานความร่วมมือจากทั้งกำลังตำรวจ  ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ ผู้เดินทางมาร่วมงานอย่างเต็มที่ เพื่อรับรองนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก  ในด้านที่พักจังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่างๆ หลายหมื่นห้อง ด้านอาหารได้มีการเตรียมอาหารรองรับให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างเพียงพอ รวมทั้งการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว    เราจึงเชื่อมั่นว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง”

นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  กล่าวว่า สำหรับการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีและเป็นกิจกรรมที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน  ในส่วนของการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปี นับตั้งแต่การจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีประชาชนและนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งชาวต่างชาติถึง 40 กว่าประเทศ และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคน ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมหาศาล

khonkaenmarathorn_04

.
สำหรับการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่นที่จะส่งเสริมออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่เป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งสนับสนุนนักวิ่งเยาวชนไทยที่มีความสนใจสามารถพัฒนาการวิ่งของตนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยใช้ขอนแก่นมาราธอนเป็นสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันวิ่งระดับสากล

การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอน ที่ยึดหลักมาตรฐานสากลโดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพเพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน อีกทั้งเส้นทางการวิ่งก็ได้รับการรับรองจากเอมส์ “AIMS” และการแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท และผู้ชนะเลิศ มาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย-หญิง อันดับ 1 เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khonkaenmarathon.com หรือ โทร. 0-4320-2388-9, 0-4320-2750

.

[kkfc]380Hp5uppg4[/kkfc]

 3,192 total views,  3 views today

Related posts:

ปิดฉาก การแข่งขันฟุตบอล Toyota Kaennakorn 7 FA Cup 2017
ไอเดีย “ทิ้ง” ลูกยางขอนแก่น “เสี่ยโชค”โดดอุ้ม
Germany Jersey Hom Kit WM2018 Reviews รีวิวเสื้อทีมชาติ เยอรมันนี ชุดเหย้าในศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบสุด...
ชุมแพศึกษาเยาวชนจากรากหญ้า..สู่แนวหน้าวงการขาสั้นของประเทศไทย  บทความโดย โจ้ ดลปภัทร ศรีงาม
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ( ๑๑th Khon Kaen International Maratho...
ขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0 สมุทรสงครามเอฟซี KKU Super Cup 2019
แถลงข่าวเปิดตัว “ก้าวย่างความสาเร็จ มุ่งสู่ระดับอาเซียน สโมสร Idea ขอนแก่น" ร่วมชิงชัยไทยแลนด์ลีก ค...
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เพื่อการกุศล ธรรมรักษ์ คัพ ควบฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ SINGHA ALL ST...
FREE DOWNLOAD ฟรีดาวน์โหลด เพลง "ขอนแก่นสู้สู้" ในรูปแบบ MP3

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments