สรุปเหรียญรางวัลนักกีฬาขอนแก่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์”  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดขอนแก่น ของเราสามารถคว้ามาได้  7  เหรียญทอง  13 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 47  เหรียญ   คว้าอันดับที่ 13  มาครอง

logo

เหรียญทอง 7 เหรียญประกอบไปด้วย

กรีฑา     กระโดดไกล – ชาย ศราวุฒิ  ข้อยุ่น

เพาะกาย แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.   วสภา  ตติยคมชิต

ฟุตซอล  ทีมหญิง  พิกุล  เขื่อนเพ็ชร , อรทัย  ศรีมะณี, สิรัญญา  ศรีมะณี ,วรรณพร  ศรีภักดิ์ , สุรฉัตร  เมตตา  ปภัสสร  กองจันดี  หนึ่งฤทัย  ไพรเขต  จีระประภา  ทับสุริย์  จิระประภา  นิ่มรัตนสิงห์ ดาริกา  เพียรภายลุน       ภัทธา  ศรีกะภา

ฟุตบอล  ทีมหญิง  ปภาวรินทร์  ผิวงาม,  พันนิพา  จุ้ยเจริญ,  ณัฐกานต์  ทองจอก , สุภาภรณ์  แก้วแบน, ภัสรา  หมายเจริญ, วราภรณ์  บุญสิงห์ , นัตยา  วงค์พินิจ, จิระภา  วิวาสุขุ, ศิรินภารัตน์  นามลาย,  ดารณีนุช  โชคบัณฑิต,  ปาจรีย์  เถาโต,  บังอร  ตนพิมาย, จิราภรณ์  มงคลดี, กาญจนาพร  แสนคุณ, อัญมณี  ทิพย์บุญศรี, พกาวรรณ  อ่อนหวาน, ขวัญฤดี  แสงจันทร์, รัตติกาล  ทองสมบัติ

ว่ายน้ำ    ฟรีสไตล์ 50 เมตร – ชาย     อานันท์  ประเสริฐรุ่งเรือง

วู้ดบอล   แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง   ประภัสสร  พานโคตร,         ชนม์นิภา  เพ็งวิชัย, จิราพร  ชินภักดี, นุจรินทร์  ลาเบ้า, เยาวลักษณ์  คาวระสมบัติ

วู้ดบอล   แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง            จิราพร  ชินภักดี

.

เหรียญเงิน 13 เหรียญ ประกอบด้วย

กีฬาทางอากาศ     โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  อนันต์  สวัสดี

กีฬาทางอากาศ     ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดประเภททีม    ธนาภรณ์  พนะโพธิ์ , เกริกฤทธิ์  หมื่นภูเขียว, อัศวิน  กุลเจริญพงศ์

คาราเต้โด           ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก.       ศรัญพร  บุราณ

เปตอง    Shooting บุคคลชาย         ภูวนัย  แสงหาญ

เพาะกาย ทั่วไปชาย รุ่ยเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย          สุทธิพงษ์  หิรัญพิศ

ยกน้ำหนัก           คลีนแอนด์เจอร์ค – รุ่น 85 กก. – ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.   ภานุพงศ์  แก้วสุพรรณ

ยกน้ำหนัก           น้ำหนักรวม – รุ่น 62 กก. – ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.           ธวัชชัย  พลเชียงสา

ยกน้ำหนัก           สแนทช์ – รุ่น 62 กก. – ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก    ธวัชชัย  พลเชียงสาเรือพาย

เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย     จักรพันธ์  แจ้งสว่าง, มงคล  ต๊ะคำปัน, เอกพงษ์  วงศ์อุ่นใจ, นิวัติ  นามะเสน, อานนท์  โมลา, นิปกรณ์  เพชรฉลอง, กัลยกร  ทะวา,      ณัฐพล  พันธ์สุภะ, กิตติศักดิ์  จันทร์คำ, เสกสรรค์  มีมิตรภาพ

ว่ายน้ำ    ผีเสื้อ 50 เมตร – ชาย         อานันท์  ประเสริฐรุ่งเรือง

วู้ดบอล   แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย    ทวีศักดิ์  คนล่ำ, วิทยา  สองเมือง, เกียรติศักดิ์  แสงฤทธิ์, สมร  คนล่ำ, สมมาตย์  แดงบุดดา

วู้ดบอล   แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย            เกียรติศักดิ์  แสงฤทธิ์

เอ็กซ์ตรีม            BMX Stunt Best trick Station1    ชัยวัฒน์  ฉัตรศรี

 

เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

กรีฑา     ขว้างจักร – หญิง   จารุวรรณ  สร้อยเสนากรีฑา  พุ่งแหลน – ชาย     ปิยะศิริ  อินทะประสงค์

กรีฑา     วิ่ง 1,500 เมตร – ชาย        ศรราม  บางบุญนาค

กรีฑา     วิ่งวิบาก 3,000 เมตร – ชาย ศรราม  บางบุญนาค

กอล์ฟ    ทีมชาย   ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต อมต  คนชาญ ศรัณย์  ศิริธร วชิรวิทย์  เสาร่อน

กอล์ฟ    ทีมหญิง  ภิญญาดา  คุวานันท์ กมลวรรณ  เหลื่อมศรี ธัญญ์ฐิตา  พิทยาธรดรรชนี

กอล์ฟ    บุคคลชาย           ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต

กีฬาทางอากาศ     ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดชาย เกริกฤทธิ์  หมื่นภูเขียว

กีฬาทางอากาศ     ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance  เกริกฤทธิ์  หมื่นภูเขียว

เทควันโด-พุ่มเซ่    คู่ผสม    กิตติญา  จิตระบอบ                        พัชรพล  ศรีสวัสดิ์

บริดจ์     ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)      สมชาย  รุ่งสถิต ไพโรจน์  สิรวัฒนากุล ศรีวิชัย  พลอยรัตน์ ประทีป  อนุกูลประเสริฐ                   ณัฐพงศ์  คงประสานกาล อรรณพ  นิลพันธุ์

บาสเกตบอล        ทีมชาย   ศิวดล  เนตรวงค์    วรวุฒิ  เศษชนะกร  วรรตสุ  ประจันตะเสน วชิรพัฒน์  มะปราง ฉัตรปวิตร  ทิมจะโป๊ะ สุวิจักขณ์  วรรณศิริ นรเศรษฐ์  ศรีเงิน   นครินทร์  เพียคำลือ รัฐ  สุรพล ปิยพงศ์  พิรุน พีระศักดิ์  ป้องศรี นคร  แสงทอง

เพาะกาย บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.     จีรศักดิ์  บานแย้ม

มวยสากลสมัครเล่น           แบนตั้มเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  จีรนันท์  ขามกุล

มวยสากลสมัครเล่น           พินเวท – หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.       รัชนี  ตาดี

ยกน้ำหนัก           คลีนแอนด์เจอร์ค – รุ่น 62 กก. – ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก     ธวัชชัย  พลเชียงสา

ยกน้ำหนัก           คลีนแอนด์เจอร์ค – รุ่น 75 กก. – หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   ขนิษฐา  อัดลา

ยกน้ำหนัก           น้ำหนักรวม – รุ่น 75 กก. – หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.          ขนิษฐา  อัดลา

ยกน้ำหนัก           น้ำหนักรวม – รุ่น 85 กก. – ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.          ภานุพงศ์  แก้วสุพรรณ

ยูโด       เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70.00 – 78.00 กก. บุคคลหญิง  ดวงทิพย์  จันทร์ผิว

เรือพาย  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร    จักรพันธ์  แจ้งสว่าง มงคล  ต๊ะคำปัน เอกพงษ์  วงศ์อุ่นใจ               นิวัติ  นามะเสน อานนท์  โมลา นิปกรณ์  เพชรฉลอง กัลยกร  ทะวา ณัฐพล  พันธ์สุภะ กิตติศักดิ์  จันทร์คำ                        เสกสรรค์  มีมิตรภาพ

วอลเลย์บอล        ทีมหญิง  ฐิตาภา  ทองสีดี พัชรีย์  ดีเสมอ หทัยรัตน์  จารัตน์ ศุลักขณา  พันทอง อพิศณา  กำลังมาก ฐิติมา  ศีห่อแก้ว ธนาภรณ์  พลเรือง สุธิดา  มิ่งมิตวัน ทัดดาว  นึกแจ้ง คัทลีย์  ปิ่นสุวรรณ แก้วกัลยา  กมุลทะลา

วู้ดบอล   แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง           ชนม์นิภา  เพ็งวิชัย

วู้ดบอลนับจำนวนเกท         แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง แพรวพรรณ  ชัยทอง ศิริวรรณ  ค้างคีรี  ปาลิดา  ค้างคีรี  ณฐิกา  จันทร์ธรรม

เอ็กซ์ตรีม            Skate Board Mini Ramp เมธาวัฒน์  เหล่าวงษา

ฮอกกี้     ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย      สุรัตน์  ขาวสะอาด อิสระ  โสภา กชกร  สีหาราช อรรถพล  พวงอ้อยแก้ว  ณิติวุฒิ  ยศไกร จิรวัฒน์  พิมพะนิตย์ วรากร  ภู่หนู ศิรวัช  พลเยี่ยม วทัญญู  เล่ห์กัน อัฐพล  ยศไกร          ธรรมนูญ  มาเวียง              ธีระพล  วิริยะพล ไพสิษฐ์  จันทร์โคตร

แฮนด์บอล           ทีมหญิง  สุภาพร  ศรีเมือง จินดารัตน์  เนตรสุภาพ ชื่นกมล  อินทร์ทอง สุภาพร  แย้มยิ้ม กวินธิดา  จันทร์จิตร ภาวินี  พรณพ พรพิมาย  มนต์กล้า ลำดวน  มณีสา ริญศิญา  ฉาไธสง ขวัญนภา  ราษฎรมี อินทร์ทุอร  มุกดาหาร ผกากานต์  ทองโคตร สุพัตรา  ผิวดำ        นงลักษณ์  อันทะปัญญา          สุดาพร  พวงทอง   สุพัตรา  กาลีวัฒน์

 

.

ข้อมูลจากwww.suphanburigames42.sat.or.th

 

 5,039 total views,  1 views today

Related posts:

บีอายู บุรีราษฎร์ เอฟซี ถล่ม ลำปาง แกรนด์ สปอร์ต 5-0 ฟุตบอลลีกหญิง เมืองไทย วีเมนส์ ลีก 2017
วันแรกคึกคัก เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดช็อป H&M แบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกสัญชาติสวีเดน สาขาที่ 29
คนขอนแก่นแห่จองตั๋วฟุตบอลนัดพิเศษ ขอนแก่น เอฟซี vs ทีมชาติไทย คึกคักห้างเซ็นทรัล
ทีมโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ A และทีมโตโยต้าแก่นนคร คิกออฟ อะคาเดมี่ คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล ช.ทวี ...
ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ฟุตบอลเยาวชน ช.ทวี จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ประกาศ!!! 16 ก.ค. นี้ คัดเลือกตัวแทน นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16-17 ปี จังหวัดขอนแก่น
สัมภาษณ์ "โค้ชป้อม" ความพร้อมก่อนพาขอนแก่นตัดเชือกศรีสะเกษ ฟุตบอลกีฬาแห่งชาติรอบ 8 ทีม
ประมวลภาพและผลการแข่งขัน รถยนต์ Gym X Pro The Final 2015 ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชุมแพศึกษาเยาวชนจากรากหญ้า..สู่แนวหน้าวงการขาสั้นของประเทศไทย  บทความโดย โจ้ ดลปภัทร ศรีงาม

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments