Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” 2558 จังหวัดขอนแก่น

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่

(1) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
(2) เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
(4) เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ (5) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

bikeformom-006

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเปิดให้ลงทะเบียนกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ผ่านเว๊บไซต์ www.bikeformom2015.com และที่ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2558 และสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3,940 คน และทางจังหวัดได้ได้จัดให้มีพิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ศาลาประชาคม

ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนและได้ลำดับที่ 1- 1,000 จะได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานส่วนลำดับที่ 1001 – 3,940 จะได้รับเข็มกลัดพระราชทาน จากการไปร่วมสังเกตการณ์และรับเข็มกลัดพระราชทานในวันนี้นั้น ผู้เขียนได้พบกับผู้คนเป็นจำนวนมากที่มาแจ้งชื่อ พร้อมรอรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน

ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว หากแต่ทุกคนก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พูดคุยกันอย่างมีความสุข และรอคอยที่จะเข้าไปรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แม้ตัวผู้เขียนเองที่ได้มีโอกาสเข้ารับเข้มกลัดพระราชทานในครั้งนี้ ก็รู้สึกมีความสุข ความหวัง ความภาคภูมิใจ ความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย และผู้เขียนได้สัญญากับตัวเองว่าเข็มกลัดนี้จะรักษาไว้ตลอดไปและถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นหนึ่ง

เพื่อเป็นการแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบถึงความหมายของตราสัญลักษณ์ ผู้เขียนจึงขอนำมากล่าวไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้
1. พระตรา สก. และตรา มวก. ความหมาย คือ เป็นพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
2. ตัวอักษร คำว่า Bike for Mom ความหมาย คือ ปั่นเพื่อแม่ โดยใช้ภาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่คนทุกเชื้อชาติมาร่วมได้ไม่แบ่งแยกชนชาติใดๆ และมีความหมายที่ดี สั้นๆ ได้ใจความชัดเจน ได้เรื่องความสำคัญ ทำเพื่อแม่ของแผ่นดิน
3. พื้นหลังใส เพื่อให้พระตรา สก. และ พระตรา มวก. รวมทั้งข้อความ Bike for Mom ดูเด่นขึ้นกว่าการขึ้นพื้นหลังที่มีสี

bikeformom-001

สำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยาน Bike for Mom ของจังหวัดขอนแก่นนั้นได้จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ในเวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมที่บริเวณศาลากลางจังหวัด และเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับบาร์โค้ตติดจักรยานตั้งแต่เวลา 12.30 น. และมีแปรอักษร Bike for Mom Khonkaen ในเวลา 13.30 น. ด้วยจำนวนจักรยานกว่า 1,700 คน และหลังจากนั้นในเวลา 15.00 น. ท่านผู้ว่าราชการ นายกำธร ถาวรสถิตย์ และผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็ตั้งขบวนพร้อมที่จะปันออกจากศาลากลาง ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ประมาณ 25 กิโลกรัม

จากการสังเกตของผู้เขียนคาดว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 5,000 คน นับรวมที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการและที่ไม่ลงทะเบียนแต่มาร่วมปั่น ในวันนี้ช่วงเวลาก่อนปล่อยขบวนจักรยานได้มีฝนตกลงมาแรงพอควร แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลก และปลาบปลื้มใจมากที่แม้ว่าฝนจะเทลงมาค่อนข้างแรงและเป็นเวลานาน แต่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรตินี้ไม่มีใครบ่นว่า ไม่มีใครวิ่งหนีฝนเลย ยังคงรอคอยให้ฝนหยุดตกด้วยใจที่มุ่งมั่น และเชื่อมั่นว่าฝนจะต้องหยุดตกแน่นอน และท้ายที่สุดพอได้เวลาปล่อยขบวนจักรยาน ฝนก็หยุดตกพอดี

ดังนั้นเราจึงได้ทำกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ ตามความมุ่งหมายเดิม ในการปั่นจักรยานเพื่อแม่ครั้งนี้ ทางผู้จัดได้กำหนดระยะทางไว้ทั้งสิ้น 25 กิโลเมตร (โดยก่อนหน้าที่จะปั่นจริงได้มีการซักซ้อมไปแล้ว 3 ครั้ง)

bikeformom-002

โดยมี จุดเริ่มต้นอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง แวะพักที่นี่ เป็นจุดพักที่ 1 หลังจากนั้นปั่นไปที่บึงทุ่งสร้าง เพื่อปลูกต้นคูณ ที่มีความสูงขนาด 2.5 เมตร จำนวน 1,000 ต้น และแวะพักที่นี่เป็นจุดพักที่ 2 เมื่อเสร็จกิจกรรมที่บึงทุ่งสร้างก็ปั่นกลับไปที่ศาลากลางจังหวัด ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมการปั่นเพื่อแม่ ในวันนี้

ทุกวันนี้การปั่นจักรยานมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการปั่นหลายแบบ ทั้งปั่นเดี่ยว ปั่นกลุ่ม และมีหน่วยงานต่างๆ ก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเราๆ ท่านๆ สามารถร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้ การปั่นจักรยานในปัจจุบันนี้ถือเป็นมิติของการออกกำลังกายที่มีผู้คนนิยมกันมาก และเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ผู้เขียนจึงอยากวิงวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้โปรดเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมใช้ถนนด้วย

อย่าลืมว่า “การเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้” กระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 ดังนั้นเราทุคนควรใส่ใจและน้อมนำพระราชดำรัสนี้มาปฏิบัติ เพื่อตัวเราเองและคนที่รักจะได้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้

ด้วยความปรารถนาดีจากผู้เขียนและทีมงานขอนแก่นสู้สู้

พบกันใหม่ฉบับหน้า
.
เรื่องโดย นิด วนิดา ประทุมทิพย์
ภาพโดย พานทอง มัสมี ขอนแก่นลิ้งค์ โฟโต้คลับ

Loading

Related posts:

“TOYOTA KAENNAKORN 7 FA CUP 2016” การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ประจำปี 2559
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอลชุดเยาวชนแห่งชาติ 31 สค.-1 กย. 56
ทีมจังหวัดขอนแก่น ชุดภูพานราชนิเวศน์คัพ รายงานตัว และซ้อมเบากันวันแรก ที่สนามกีฬากลาง
อัพเดทข่าวคราว ความเคลื่อนไหวก่อนเกมส์ "ขอนแก่น ดาร์บี้แมตซ์"
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น หนึ่งในความภูมิใจด้านกีฬาของคนขอนแก่น
สรุปเหรียญรางวัลนักกีฬาขอนแก่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" 
ขอนแก่นมอดินแดง เอฟซี พ่าย ขอนแก่น เอฟซี 0:5 KKU Super Cup 2019
เมือง ยูไนเต็ด คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 คว้าเงินแสนไปครอง
จุดกำเนิด T Rex Dream Team" เขียนโดย FIFA MAN

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments