กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จัดแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปี 2557

วันที่ ๒๐ มีนาคม 255๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำปี 2557

ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) มี ท่านดวงสี พาลายก รองผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็นประธานฝ่ายไทย และ นายวสันต์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) กล่าวรายงาน

EGAT_0

การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่าง 2 การไฟฟ้า กำหนดจัดเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้ กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม 255๗ สำหรับ กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) นำโดย นายวสันต์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) นำโดย นายวนิช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และ โรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) นำโดย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้อำนวยการ กีฬาที่แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, และ กอล์ฟ โดยมี นายบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ เป็นประธานจัดการแข่งขัน

EGAT_2

EGAT_3

EGAT_4

EGAT_5

การจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เริ่มจากปี พ.ศ. 2518 นายวิลาศ อุทัยฉาย ผู้อำนวยการเขต 2 ได้จัดงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ และมีการเชิญคณะผู้บริหารรวมทั้งนักกีฬา ฟฟล. มาร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งการแข่งขันได้หยุดไประยะหนึ่ง เนื่องจากประเทศลาว เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

EGAT_9

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 นายสุพล เอื้ออนันต์ ผู้อำนวยการเขต 2 กฟผ. ได้มารื้อฟื้นการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2537 ฟฟล. ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจนถึงปัจจุบัน

EGAT_8 EGAT_11

อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ / ข่าว
ขอนแก่นสู้สู้ / ภาพ

4,672 total views, 1 views today


Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments