มข.ลั่น พร้อมรับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส์”

             เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)   ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจังหวัดขอนแก่น  แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส์”  ณ อาคารพละเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั่วประเทศ และทัพนักกีฬา ตลอดจนสื่อมวลชน ให้ความสนใจร่วมงานกว่า ๔๐๐ คน 

 ชมภาพพิธีแถลงข่าวทั้งหมด คลิ๊กที่นี่   http://www.khonkaensusu.com/?page_id=9467&vasthtmlaction=viewtopic&t=32.0

MordindangGames_67

“มอดินแดง” เป็นนามเรียกขานอีกนามหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกตามภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินลูกคลื่นสีแดง อันเป็นที่มาของการกำหนดชื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ว่า “มอดินแดงเกมส์”ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด และคำขวัญ ของการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่า สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน สร้างความประทับใจต่อกันแม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลง

ในการแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์ ” ประกอบด้วยทัพนักกีฬามากกว่า ๑๒๐ สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น ๒๙ ชนิดกีฬา และ ๑ กีฬาสาธิต ๒๓ ชนิดกีฬาแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕ ชนิดกีฬาแข่งขันในสนามเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ๒ ชนิดกีฬา แข่งขัน ณ กรุงเทพมหานครคือการแข่งขันยิงปืนที่สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันขี่ม้าที่กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๑,๕๐๐๐ คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่เดิม และก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน

MordindangGames_11

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมในงานแถลงข่าววันนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และครั้งที่ ๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ครั้งนี้ครั้งที่ ๔๑ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง สอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนั้น การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ นี้จึงเป็นมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดขอนแก่น และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมฉลองในวาระครอบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

“นอกจากความพร้อมด้านกีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมด้านการจัดการจราจร การขนส่งและการเดินทางของนักกีฬา ที่พักนักกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มี Press center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม “มอดินแดงเกมส์” ยังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการแข่งขัน ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนของเราที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น  มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผนึกกำลังร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงาน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณทุกท่านและสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส์”ได้ที่เว็บไซต์ http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/
หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pages/Mordindaenggames/569787516412306
หรือสอบถามคุณรัชฎาวรรณ  วัฒนสุข โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๒๕-๓๙๘๙

ข่าว: จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาพ : ขอนแก่นสู้สู้ แมกกาซีน

 3,161 total views,  2 views today


Related posts:

ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพกีฬา เข้าร่วมอบรม “การถ่ายภาพกีฬาฟุตบอล Football Photography” 4 มิถุนายน 2559
แถลงข่าวเปิดตัว “ก้าวย่างความสาเร็จ มุ่งสู่ระดับอาเซียน สโมสร Idea ขอนแก่น" ร่วมชิงชัยไทยแลนด์ลีก ค...
12 ทีม พร้อมระเบิดความมันส์ การแข่งขัน KPL 2014 ณ สนามช้างสปอร์ตแลนด์ ขอนแก่น
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอลชุดเยาวชนแห่งชาติ 31 สค.-1 กย. 56
ประกาศ!!! 16 ก.ค. นี้ คัดเลือกตัวแทน นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16-17 ปี จังหวัดขอนแก่น
"หญ้าสนามบอล ดูแลแบบหญ้าสนามกอล์ฟ" เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยในการดูแลสนามระหว่างพักครึ่ง ของสนามกีฬา อบจ.ข...
ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ฟุตบอลเยาวชน ช.ทวี จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
สโมสรขอนแก่น เอฟซี ร่วมกับ "โตโน่" เดอะ สตาร์ จัดแมตช์การกุศลนัดพิเศษ "T-Rex Mini Thanks by Tono"
ได้อีก 10 ยช. ฝีเท้าเยี่ยม! "ยูเมะพลัส โรด ทู เซเรโซ่" สนาม 5

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments